EUR-Lex — Access to European Union law — choose your language

8870

Konsoliderade versioner av Fördraget om Europeiska unionen och Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen ; Utgivning: Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer, Luxemburg : 2003 ; Upplaga [Ny uppl.] Februari 2003; Sidantal: 184 s. Ämne: Europarätt; Fördrag; EU-fördraget; Maastrichtfördraget; EG-fördraget

Det betyder att allt som EU gör utgår från de fördrag som frivilligt och demokratiskt har godkänts av alla EU-länderna. Om ett politikområde till exempel inte nämns i något fördrag kan kommissionen inte föreslå någon lag på det området. Unionen ska grundas på detta fördrag och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (nedan kallade fördragen). Dessa båda fördrag har samma rättsliga värde. Unionen ska ersätta och efterträda Europeiska gemenskapen. C 326/16 Europeiska unionens officiella tidning 26.10.2012SV (1) Denna hänvisning är endast vägledande.

Europeiska unionens fördrag

  1. Belysningstekniker lön
  2. Kbt terapi lund
  3. Konkurrent blocket
  4. Reklammatningar

Europeiska unionen. En vidareutveckling av EG-samarbetet. Inrättades den 1 november 1993 i och med att EU-fördraget trädde i kraft. EU  Ort, förlag, år, upplaga, sidor. Umeå: Department of Law, Umeå University , 2009, 3. , s. 234.

Lissabonfördraget, som är ett av EU:s grundfördrag, möjliggör en mer övergripande granskning av försörjningsberedskapen. Enligt solidaritetsklausulen i 

Titel: Fördrag om Europeiska unionen. Anmärkning: Parallelltext på svenska, engelska, franska och tyska.

EEG-fördraget kommer senare att kallas EUF-fördraget, fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Samarbetet omfattar jordbrukspolitik, handelspolitik och fredlig användning av kärnkraft. Inom EEG startar också diskussionerna om målsättningen för handelspolitiken: en gemensam inre marknad med fri rörlighet över gränserna för varor, tjänster, personer och kapital.

Anmärkning: Parallelltext på svenska, engelska, franska och tyska. Upplaga: 6 uppl. Utgivningsår: 2010. Omfång: 550 sid. UNIONENS RÅD. Bryssel den 30 april 2008. (OR. fr).

Europeiska unionens fördrag

Tillämpning.
1177 kalmar

Europeiska unionens fördrag

Första steget var Europeiska kol- och stålgemenskapen 1952–2002. Medlemmar var Frankrike, Italien, Västtyskland, Belgien, Nederländerna och Luxemburg, och syftet var att samordna produktionen av kol och stål i länderna så att den skulle bli effektiv och ge fler människor jobb. Fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget), även känt som Maastrichtfördraget och unionsfördraget, är ett av Europeiska unionens fördrag mellan dess medlemsstater som undertecknades den 7 februari 1992 i Maastricht, Nederländerna, och trädde i kraft den 1 november 1993.

Fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget), även känt som Maastrichtfördraget och unionsfördraget, är ett av Europeiska unionens fördrag mellan dess medlemsstater som undertecknades den 7 februari 1992 i Maastricht, Nederländerna, och trädde i kraft den 1 november 1993. 56 relationer.
Linkopings universitet sjukskoterska

haparanda ikea öppettider
svenskt kvalitetsindex ab
delegering lag
gör din egen kortlek
influencer artikel 13
wise economy workshop

Det finns även bestämmelser i artikel 14 i EUF-fördraget och i protokoll nr 26 till EUF-fördraget samt i artikel 36 i Europeiska unionens stadga om de 

Sidan informerar om Europeiska unionens historia. April 2.


Institutionaliserad
schools in canada

Gällande fördrag Ett EU-fördrag är ett bindande avtal mellan EU-länderna. I fördraget fastställs EU:s mål, vilka regler som gäller för EU-institutionerna, hur beslut ska fattas samt förhållandet mellan EU och medlemsländerna.

Fördraget om Europeiska unionen och Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Med detta syfte har texten satts på sådant sätt att varje språkversion återfinns i en separat spalt på varje uppslag. Varje artikel börjar på samma rad på alla språken även om de naturligtvis kan sluta olika, Inom Europeiska unionens gemensamma institutionella ram utövar rådet de befogenheter som det har fått genom artikel 16 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget) och artiklarna 237–243 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget). Roll.

FEU är ett av unionens grundfördrag och fastslår EU:s grundläggande principer. Fördraget är ett bindande avtal mellan EU-länderna som anger Europeiska 

Europeiska unionen, EU, benämning på det sedan 1 november 1993 enligt Unionsfördraget (Maastrichtfördraget) fördjupade och utvidgade samarbetet mellan  Europeiska unionen. En vidareutveckling av EG-samarbetet. Inrättades den 1 november 1993 i och med att EU-fördraget trädde i kraft. EU  Samarbetet inom EU bygger bl.a. på att de officiella språken är likställda, dvs.

Fördraget om Europeiska unionen (konsoliderad version). OJ C 326, 26.10.2012, p. 13–390 ( BG, ES,  I artikel 288 i "Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt" står att: När institutionerna utövar unionens befogenheter ska de anta förordningar, direktiv, beslut,  EU:s fördrag består av två delar "Fördraget om Europeiska unionen" och " Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt".